Křest

Křest

Křest

Svátost křtu svatého se v naší farnosti uděluje zásadně první neděli v měsíci na mši svaté v  10:45 hodin. Přesný termín křtu je nutné dojednat ve farní kanceláři. Rodiče musí předložit následující dokumenty:

  • Rodný list dítěte (kopie).
  • Údaje o kmotrech (jména, příjmení a adresa).
  • Potvrzení z farnosti, kde kmotři bydlí, o praktikování víry.

Kmotry mohou být věřící a praktikující katolíci. Povinností rodičů a kmotrů je rovněž absolvování katecheze před křtem, která se koná v sobotu v 17:00 hodin před křestní nedělí.