Manželství

Manželství

Manželství

Snoubenci se dostaví do farní kanceláře minimálně 3 měsíce před plánovaným termínem uzavření manželského svazku. Pro sepsání předsvatebního protokolu si přinesou následující dokumenty:

  • Aktuální, tj. s datem do 3 měsíců zpětně, křestní list (potvrzení o křtu).
  • Doklad totožnosti.
  • Potvrzení o výuce náboženství nebo vyplněný Index výuky náboženství.
  • Potvrzení o absolvování předmanželského kurzu.
  • Potvrzení z USC (nutné, pokud manželé chtějí, aby církevní sňatek splňoval rovněž účinky občansko-právní – tzv. sňatek konkordátní) nebo oddací list, pokud byl předtím uzavřen občanský svazek.

Příprava na manželství probíhá v naší farnosti každý druhý pátek v měsíci v 17:30 hodin. Setkání se konají v průběhu jednoho víkendu (2 setkání v pátek podvečer a 4 setkání v sobotu dopoledne). Kromě tohoto kurzu se konají 3 povinná setkání v rodinné poradně. Tato setkání se uskutečňují ve středu (první setkání v 17:00 hodin, na další dvě setkání je nutné se zapsat v Rodinné poradně po absolvování první návštěvy – osobně nebo telefonicky: 77 55 06 717 nebo 796 644 579). Ve farní kanceláři snoubenci obdrží kartu, kterou je třeba si uschovat a před každým setkáním předložit v kanceláři. Po setkání si ji opět odebrat.

Doporučujeme rovněž Kurzy v Diecézním formačním domě v Nise. Zde je možné také přenocovat. Kompletní informace zájemci najdou na stránce: www.ddf.nysa.pl.