Pohřeb

POHŘEB

Pohřeb je nutno nahlásit a dohodnout jeho termín ve farní kanceláři. Je nutné doručit následující dokumenty: úmrtní list a potvrzení o udělení svátosti nemocných a viaticu (svaté přijímání), pokud ke skonu došlo mimo farnost nebo v nemocnici (vystavuje ho nemocniční kaplan).

V situaci, kdy zemřelý nepatřil do naší farnosti, je nutné při nahlášení pohřbu předložit souhlas a posudek faráře, kde zemřelý bydlel.