Politika soukromí/ GDPR

POLITIKA SOUKROMÍ

POLITIKA SOUKROMÍ POPISUJE ZÁSADY PRO ZPRACOVÁVÁNÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE VÁS, VČETNĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ A TZV. COOKIES, Z NAŠÍ STRANY.


I. VŠEOBECNÉ INFORMACE

 1. Tato politika se týká webové stránky, která funguje na adrese https://bazylika-nysa.pl.
 2. Operátorem webu a také Administrátorem osobních údajů je: Římskokatolická farnost sv. Jakuba st. a sv. Anežky (Farnost Rzymskokatolicka pw. sv. Jakuba Ap. St. i sv. Agnieszki), pl. Katedralny 7, 48-300 Nysa.
 3. Kontaktní adresa elektronické pošty operátora: farnost@bazylika-nysa.pl.
 4. Operátor je Administrátorem Tvých osobních údajů, co se týče údajů uvedených na Webu dobrovolně.
 5. Web využívá osobní údaje za účelem servisu dotazů prostřednictvím kontaktního formuláře
 6. Web realizuje funkci získávání informací o uživatelích a jejich uchování následujícím způsobem:
  - Prostřednictvím dobrovolně uvedených údajů ve formulářích, které jsou zavedeny do systémů Operátora.
  - Prostřednictvím cookie zaznamenaných v koncových zařízeních.

II. VYBRANÉ METODY OCHRANY ÚDAJŮ POUŽÍVANÉ OPERÁTOREM

 1. Místa vkládání osobních údajů jsou chráněna na úrovni přenosu (certifikát SSL). Díky tomu jsou osobní údaje, vkládané na stránku, zašifrovány v počítači uživatele a mohou být přečteny pouze na cílovém serveru.
 2. Hesla uživatelů jsou uchovávána v hash formě. Hashující funkce funguje jednosměrně – není možné její fungování obrátit, což je v současné době moderní standard v oblasti uchovávání hesel uživatelů.
 3. Za účelem ochrany údajů Operátor pravidelně vyhotovuje bezpečnostní kopie.
 4. Zásadním prvkem ochrany údajů je pravidelná aktualizace veškerého softwaru, který Operátor používá ke zpracování osobních údajů, což zejména znamená pravidelnou aktualizaci programovacích komponent.

III. HOSTING

 1. Web je hostovaný (technicky udržovaný) na serverech operátora.

IV. TVOJE PRÁVA A DOPLŇKOVÉ INFORMACE O ZPŮSOBU VYUŽÍVÁNÍ ÚDAJŮ

 1. Za účelem realizace povinností vyplývajících z předpisů o ochraně osobních údajů a rovněž s cílem zajistit reálnou ochranu údajů Operátor ustanovil Inspektora Ochrany Údajů.
 2. Inspektorem Ochrany Údajů je: Ks. Wojciech Lippa, adresa: Książąt Opolskich 19, 45-005 Opole, elektronický kontakt: iod@diecezja.opole.pl.
 3. V některých situacích má Administrátor právo předávat Tvé osobní údaje jiným příjemcům, pokud to bude nezbytné pro vykonání s Tebou uzavřené smlouvy, nebo pro realizování povinností, které musí Administrátor splnit. Týká se zmocněných pracovníků a spolupracovníků, kteří údaje využívají za účelem realizace funkčnosti stránky.
 4. Tvé osobní údaje jsou zpracovávany Administrátorem po dobu nezbytně nutnou, potřebnou k vykonání činností s nimi spojenými, které jsou stanoveny zvláštními předpisy (např. o vedení účetnictví).
 5. Od Administrátora máš právo požadovat:
  - přístup k osobním údajům týkajících se Tebe,
  - jejich opravení,
  - odstranění,
  - omezení zpracování,
  - a také převádění údajů.
 6. Máš právo podat protest v rozsahu zpracování uvedeného v bodě pkt 3.3 c) vůči zpracovávání osobních údajů za účelem vykonání právně odůvodněných zájmů  realizovaných Administrátorem, včetně profilování, přičemž právo protestu nebude moci být provedeno v případě existence důležitých, právně odůvodněných podstat pro zpracování vůči Tobě nadřazených zájmů, práv a svobod, zejména zjištění, vymáhání nebo ochrany nároků.
 7. Na konání Administrátora je možné si stěžovat Předsedovi Úřadu na ochranu osobních údajů, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa a rovněž i Církevnímu inspektorovi pro ochranu osobních údajů (Kościelny Inspektor Ochrony Danych), Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa, e-mail: kiod@episkopat.pl, tel. 22 530 48 0022 530 48 87.
 8. Uvedení osobních údajů je dobrovolné, avšak pro servis Webu nezbytné.
 9. Vůči Tobě mohou být uplatňovány činnosti spočívající v automatizovaném rozhodování, včetně profilování, za účelem poskytování služeb v rámci uzavřené smlouvy a také s cílem uskutečňování přímého marketingu ze strany Administrátora.
 10. Osobní údaje nejsou předávány do třetích zemí ve smyslu předpisů o ochraně osobních údajů. To znamená, že je nezasíláme mimo území Evropské unie.

V. INFORMACE VE FORMULÁŘÍCH

 1. Web sbírá následující informace sdělené uživatelem dobrovolně:
  jméno, příjmení, e-mailová adresa, kontaktní číslo telefonu, datum a místo narození, adresa bydliště, 
 2. Web může zaznamenat informace o parametrech spojení (označení času, IP adresy).
 3. Web zaznamenává informaci usnadňující spojení údajů ve formuláři s e-mailovou adresou uživatele vyplňujícího formulář.
 4. Údaje uvedené ve formuláři jsou zpracovávány za účelem vyplývajícím z funkce konkrétního formuláře, např. kvůli iniciování korespondence. Kontext a popis  formuláře pokaždé přehledným způsobem informuje, k čemu slouží.
 5. Údaje uvedené ve formuláři mohou být pojaty jako začínající záležitost a zkopírovány do Elektronického Oběhu Dokumentů.

VI. LOGY ADMINISTRÁTORA

 1. Informace o chování uživatelů na webu mohou být zalogovány. Tyto údaje jsou využívány za účelem administrování webu.

VII. ZÁSADNÍ MARKETINGOVÉ TECHNIKY

 1. Operátor používá statistickou analýzu provozu na stránce prostřednictvím Google Analytics (Google Inc. se se sídlemm v USA). Operátor nepředává operátorovi této služby osobní údaje, ale pouze anonymizované informace. Služba spočívá ve využívání souborů cookies v koncovém zařízení uživatele. V rozsahu informací o preferencích uživatele shromažďovaných reklamní sítí Google může uživatel prohlížet a editovat informace vyplývající ze souborů cookies pomocí nástroje: www.google.com/ads/preferences.

VIII. INFORMACE O SOUBORECH COOKIES

 1. Web využívá soubory cookies.
 2. Soubory cookies představují informatické údaje, zejména textové soubory, které jsou uchovávány v koncovém zařízení Uživatele Webu a jsou určeny pro čerpání z internetových stránek Webu. Cookies obvykle obsahují název internetové stránky, ze které pocházejí, dobu jejich uchovávání na koncovém zařízení a jedinečné číslo.
 3. Subjektem, který umísťuje na koncovém zařízení Uživatele Webu soubory cookies a také k nim získává přístup, je operátor Webu.
 4. Soubory cookies se využívají za účelem analýz a výzkumů a také auditu sledovatelnosti, a zejména k sestavování anonymizovaných statistik, které pomáhají pochopit, jakým způsobem Uživatelé používají Web, což umožňuje zlepšovat jeho strukturu a obsah.
 5. V rámci Webu se používají dva zásadní druhy souborů cookies: „dočasné” (session cookies) a také „stálé” (persistent cookies). Cookies „dočasné” jsou soubory dočasné, které jsou uchovávány v koncovém zařízení Uživatele do doby odhlášení, opuštění internetové stránky nebo vypnutí softwaru (internetového prohlížeče). „Trvalé” soubory cookies jsou uchovávány v koncovém zařízení Uživatele po dobu stanovenou v parametrech souborů cookies nebo do doby jejich odstranění Uživatelem.
 6. Software pro prohlížení internetových stránek (internetový prohlížeč) obvykle standardně umožňuje uchovávání souborů cookies v koncovém zařízení Uživatele. Uživatelé Webu mohou v tomto rozsahu provést změny v nastavení. Internetový prohlížeč umožňuje odstranění souborů cookies. Možné je také automatické blokování souborů cookies. Podrobné informace na toto téma obsahuje pomoc nebo dokumentace internetového prohlížeče.
 7. Omezení používání souborů cookies může mít vliv na některé funkcionality dostupné na internetových stránkách Webu.
 8. Soubory cookies umísťované v koncovém zařízení Uživatele Webu mohou být využívány rovněž subjekty spolupracujícími s operátorem Webu, zejména se to týká firem: Google (Google Inc. se sídlem v USA), Facebook (Facebook Inc. se sídlem v USA), Twitter (Twitter Inc. se sídlem v USA).

IX. SPRAVOVÁNÍ SOUBORŮ COOKIES – JAK V PRAXI VYJÁDŘIT A ODEBRAT SOUHLAS?

 1. Pokud uživatel nechce dostávat soubory cookies, může změnit nastavení prohlížeče. Vyhrazujeme si, že vypnutí obsluhy souborů cookies nezbytných pro procesy ověřování, bezpečnosti, udržování preference uživatele může ztížit, a v krajích případech i znemožnit používání www stránek
  Pro spravování nastavení cookies si vyber ze seznamu viz níže internetový prohlížeč, který používáš, a postupuj podle pokynů:

  Edge
  Internet Explorer
  Chrome
  Safari
  Firefox
  Opera

 2. Mobilní zařízení:

  Android
  Safari (iOS)
  Windows Phone