Žít

Fotoaparát 1

Živý obraz z kamery na věži na střeše Baziliky.

Nahrávky

Fotoaparát 2

Živý obraz z kamery umístěné uvnitř Baziliky.

Nahrávky