SVATÉ MASY V NEDĚLE

Svaté masy v neděle

Bazilika: 8:00, 9:30, 10:45, 12:00, 18:30.

Kostel Nanebevzetí Panny Marie: 10:00 (pro děti - od zasvěcených), 11:30 (pro mladé).

Kostel v Laseku Złotogłowicki: 15:00 (od 1. neděle do poslední neděle); před každou svatou mší bude mariánská bohoslužba v 14:45.

Kaple v nemocnici: 7:00.

Fatima Vigil: Každý 13. den, opět do října, od května Bones, až do Fatimských vigilií. Po skončení bohoslužby následoval průvod do baziliky, po kterém následovala svatá mše. Srdečně zveme mladé lidi a děti.