MAŁŻEŃSTWO

MAŁŻEŃSTWO

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego. Do spisania protokołu przedślubnego przynoszą następujące dokumenty:

  • Aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, świadectwo chrztu.
  • Dowód osobisty.
  • Świadectwa nauki religii lub wypełniony Indeks Nauki Religii.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim.
  • Zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Nauki przedślubne można w naszej parafii rozpocząć w każdy drugi piątek miesiąca o godz. 17:30. Spotkania odbywają się w ciągu jednego weekendu (2 spotkania w piątkowy wieczór i 4 spotkania w sobotnie przedpołudnie). Obok kursu odbywają się 3 obowiązkowe spotkania w poradni rodzinnej. Spotkania te mają miejsce w środy (pierwsze spotkanie o godz. 17:00, na kolejne dwa spotkania zapis w Poradni Rodzinnej po pierwszym spotkaniu - osobiście lub telefonicznie: 77 55 06 717 lub 796 644 579). W kancelarii parafialnej narzeczeni otrzymują kartkę, którą należy zachować i przed każdym spotkaniem zostawiać w kancelarii. Odbiór po wykładzie.

Polecamy również Kursy w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Można tam również nocować. Pełne informacje znajdują się na stronie: www.ddf.nysa.pl.