MAŁŻEŃSTWO

MAŁŻEŃSTWO

Małżeństwo

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem zawarcia związku małżeńskiego. Do spisania protokołu przedślubnego przynoszą następujące dokumenty:

  • Aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, świadectwo chrztu.
  • Dowód osobisty.
  • Świadectwa nauki religii lub wypełniony Indeks Nauki Religii.
  • Zaświadczenie o uczestnictwie w kursie przedmałżeńskim.
  • Zaświadczenie z USC (niezbędne, gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

Duszpasterstwo Rodzin Rejonu Nyskiego zaprasza narzeczonych do udziału w weekendowych lub stacjonarnych kursach przedmałżeńskich. Najbliższy kurs weekendowy odbędzie się w dniach 5-6 lutego 2022 w Diecezjalnym Domu Formacyjnym w Nysie. Kurs stacjonarny odbywa się w naszej parafii w sali św. Jadwigi i składa się z 4 poniedziałkowych spotkań o godz. 19.00. Szczegółowe informacje można znaleźć na stronie: www.rodzinnanysa.pl oraz na plakatach.