NAMASZCZENIE CHORYCH

SAKRAMENT NAMASZCZENIA CHORYCH

Namaszczenie chorych

Jest znakiem obecności uzdrawiającej Wszechmocy Boga. Pan w szczególny sposób jest obecny pośród cierpiących i chorych. Pragnie nawiedzić i umocnić tych, "którzy się źle mają". Poprzez gest włożenia rąk, namaszczenie i modlitwę kapłana Jezus obdarza łaską "umocnienia, pokoju i odwagi,by przezwyciężyć trudności związane ze stanem ciężkiej choroby lub niedołęstwem starości" (KKK 1520). Jednocześnie "odnawia ufność i wiarę w Boga oraz umacnia przeciw pokusom złego ducha, przeciw pokusie zniechęcenia i trwogi przed śmiercią" (KKK 1520). Przygotowuje także na przejście do życia wiecznego.

Sakrament ów udzielany jest:

  • Na życzenie samego chorego bądź rodziny osoby chorej (kontakt: patrz numery tel. duszpasterzy)
  • W szpitalu na wezwanie