POGRZEB

POGRZEB

Pogrzeb należy zgłosić i uzgodnić jego termin w kancelarii parafialnej. Dostarczyć należy następujące dokumenty: akt zgonu oraz zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii św.), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

W sytuacji, gdy zmarły nie należał do naszej parafii, przy zgłoszeniu pogrzebu należy przedstawić zgodę i opinie proboszcza, gdzie zmarły mieszkał.