Odnowa w duchu

Odnowa w Duchu Świętym

Wspólnota Niepokalana jest najstarszą wspólnotą Katolickiej Odnowy w Duchu Świętym w naszej diecezji.
Szczególnym patronem i wzorem jest dla naszej wspólnoty Maryja - Niepokalana.
Słowem, które przez lata nas prowadzi jest prośba "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi ziemię".

Formacja w naszej wspólnocie opiera się na zasadniczym punkcie jakim jest spotkanie formacyjne w sali Eichendorffa. W czasie spotkania katecheza, dzielenie się Słowem Bożym lub modlitwa uwielbienia.